Brak wrażliwości na siły boczne
Na przetworniku Weighbar™ umieszczone są cztery tensometry oznaczone na rys. 1. symbolami C1, C2, T1 i T2. Zastosowano cztery tensometry aby otrzymać odpowiedni współczynnik wzmocnienia i uprościć elektronikę w mierniku wagowym, do którego podłącza się przetwornik. Ponad to użycie czterech tensometrów pozwala na zbudowanie pełnego zrównoważonego mostku Wheatstone'a.

Wyeliminowanie wpływu długości ramienia siły na jej pomiar.
  Weźmy pod uwagę dwa górne tensometry. Po przyłożeniu siły W (patrz rys. 1.) w miejscu naklejenia tensometru T1 pojawi się moment zginający:
M1 = W * X
Podobnie dla tensometru T2 możemy zapisać:
M2 = W * (A + X) = W * X + W * A
Jeśli teraz policzymy różnicę:
M2 - M1 = WA
Różnica momentów jest wyznaczana elektronicznie, w mierniku, a otrzymana wartość W * A nie zależy od miejsca przyłożenia siły W. Odległość A, ustalana w fabryce, jest stała.
   
Wyeliminowanie wpływu sił ściskających.
  W przypadku pojawienia się składowych ściskających (patrz rys. 2.) tensometry M1 i M2 mierzą takie same naprężenie. Ponieważ wartości zmierzone przez M1 i M2 są od siebie odejmowane, wynik jest zero.    
Wyeliminowanie wpływu momentu skręcającego.
  Moment skręcający (patrz rys. 3.) powoduje pojawienie się jednakowego, na całej długości belki, naprężenia skręcającego. Na tensometry M1 i M2 oddziaływują takie same naprężenia. Odpowiednia różnica podobnie jak w poprzednim przypadku jest zero.    
Wyeliminowanie wpływu sił bocznych.
  Przyłożenie siły bocznej powoduje, że oś neutralna belki znajduje się dokładnie pod środkami tensometrów M1 i M2 (rys. 4.). Tensometry nie są w stanie "zaobserwować" naprężenia.    
Strona główna | Usługi | Wagi | Przetworniki | Mierniki | Oprogramowanie | O nas | E-mail | Plan witryny
© 2000, 2001 Asysta-Pro, All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone