Hybrydyzacja mechanicznych wag samochodowych, kolejowych i innych

    Po przeprowadzeniu hybrydyzacji otrzymują Państwo wagę mechaniczno - elektroniczną, sprzężoną z komputerem, który prowadzi całą wagową sprawozdawczość. Waga taka łączy zalety wag mechanicznych (prostota konstrukcji) i elektronicznych (obiektywność ważenia, prostota obsługi przy bogatym zestawie funkcji systemu). Obecność komputera w systemie pozwala na łatwą jego integrację z istniejącym lub planowanym nadrzędnym systemem informatycznym.

Wagę oddajemy do eksploatacji po zalegalizowaniu jej przez Obwodowy Urząd Miar, właściwy ze względu na lokalizację wagi.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że po zakończeniu prac otrzymują Państwo wagę z pomiarem automatycznym, bez udziału człowieka. Pomiary prowadzone na takiej wadze są bardziej wiarygodne niż na zwykłej wadze mechanicznej, szczególnie w oczach Państwa kontrahentów.

Na Państwa życzenie, chętnie prześlemy dyskietkę demonstracyjną. Znajdujące się na niej oprogramowanie pozwala na własna ocenę ułatwień i wygody jakie ze sobą niesie posiadanie wagi hybrydowej.

Oferta obejmuje hybrydyzację wagi samochodowej o nośności 50 ton lub mniejszej wraz z instalacja mikrokomputera klasy IBM PC/AT.
"ASYSTA-PRO" zapewnia:
 • dostosowanie oprogramowania do lokalnych potrzeb
 • wykonanie ekspertyzy wagi
 • dostawę oprogramowania
 • dostawę i zainstalowanie komputera klasy IBM PC, wraz z drukarką
 • dostawę i zainstalowanie przetwornika siły w układzie mechanicznym wagi
 • dostawę i zainstalowanie terminala wagowego współpracującego z przetwornikiem siły i komputerem
 • regulację wagi
 • uruchomienie całości systemu
 • wypożyczenie wzorców masy potrzebnych do legalizacji
 • przeprowadzenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar
 • szkolenie personelu i wydanie podręcznika użytkownika systemu
 •    
  Sygnał elektryczny jest przetwarzany w terminalu wagowym i wyświetlany na znajdującym się na jego ścianie czołowej wyświetlaczu. Wartość sygnału jest przesyłana do mikrokomputera. Konwersacja miedzy terminalem i mikrokomputerem odbywa się po łączu RS232C. W mikrokomputerze otrzymany sygnał, traktowany jako zważony ciężar, jest przetwarzany dalej przez oprogramowanie.

  W zależności od potrzeb zleceniodawcy, system może obsługiwać jedną lub więcej wag samochodowych (niekonieczne tego samego typu). Obsługa ta może być jedno- lub wielostanowiskowa. System zapewnia:
 • obiektywność ważenia (uniemożliwia zafałszowanie wyniku pomiaru)
 • automatyczne ważenie (eliminuje konieczność korzystania z wagowskazu)
 • automatyczne obliczanie wagi netto, brutto i tary
 • kontrolę poprawności załadunku towarów w opakowaniach standardowych (pakiety, worki itp.)
 • automatyczne obliczanie tary opakowań
 • kontrolę zakresu dostępu użytkownika, do funkcji systemu (poprzez system haseł)
 • archiwizację danych zebranych przez system
 • prowadzenie sprawozdawczości
 • generowanie wydruków (protokoły wagowe, zestawienia itp.)
 • możliwość współpracy z istniejącymi u zleceniodawcy systemami informatycznymi (rozliczania dostawców, odbiorców, przyjęcia surowców itp.)
 • możliwość podłączenia do systemu urządzeń do automatycznego określania parametrów jakościowych przechodzących przez wagę towarów (wilgotnościomierze, itp.)

  Charakterystyka wyposażenia dodatkowego:
  Dodatkowy wyświetlacz wartości obciążenia znajdującego się na wadze jest sterowaną z mikrokomputera tablicą świetlną, umieszczoną wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia wagowego skierowaną tak aby wyświetlana wartość była widoczna z poza pomieszczenia. Tablica świetlna jest matrycą zielonych diod świecących. Wymiary wyświetlanych cyfr wynoszą: 10 cm na 7 cm. Tablica jest połączona z mikrokomputerem przez interfejs RS 232.
  Komputerowe regulowanie ruchu pojazdów na wadze polega na sterowaniu, umieszczonymi przy obu wjazdach na wagę, sygnalizatorami świetlnymi. Związane z tym czynności osoby obsługującej wagę, ograniczone są tylko do wyrażenia zgody na wjazd pojazdu ze wskazanej strony wagi (przez przyciśnięcie odpowiedniego klawisza [LeftArrow] lub [RightArrow] na klawiaturze mikrokomputera). System automatycznie gasi zielone światło po wjeździe pojazdu na wagę, blokuje zapalenie zielonego światła w którymkolwiek kierunku, dopóki waga jest zajęta oraz nie pozwala na zapalenie zielonego światła z obu stron wagi jednocześnie.
  Elektroniczna indentyfikacja pojazdów polega na tym, że kierowcy posiadają identyfikatory (pamięci dotykowe), które po przyłożeniu do czytnika jednoznacznie identyfikują pojazd, kierowcę. Możliwość zapisywania informacji do pamięci dotykowej pozwala na rozszerzenie zastosowania identyfikatorów, poza ich funkcje wskazujące pojazd.

  Dostawa sprzętu obejmuje:
  1. Komputer o konfiguracji minimalnej: PC AT, FDD 1.44MB (3.5"), HDD 580MB, VGA, monitor mono 14", 4 MB RAM.
  2. Drukarka igłowa o szerokości wałka 10"
  3. Terminal wagowy
  4. Przetwornik siły
  Terminal wagowy oraz przetwornik siły posiadają zatwierdzenia typu GUM oraz certyfikat PTB (RFN) i/lub NMI (Holandia). Zmodernizowane wagi są legalizowane na podstawie zatwierdzenia typu GUM, wydanego specjalnie dla naszego sposobu modernizacji wagi.
  W ramach umowy serwisowej zapewniamy sprzęt zastępczy w przypadku awarii.
  W ramach oddzielnego zamówienia zapewniamy materiały eksploatacyjne (taśmę barwiącą do drukarki, papier itp.), a także konserwację mechanicznej części wagi.
 • Strona główna | Usługi | Wagi | Przetworniki | Mierniki | Oprogramowanie | O nas | E-mail | Plan witryny
  © 2000 Asysta-Pro, All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone