Sygnalizacja świetlna do wag

    Komputerowe regulowanie ruchu pojazdów na wadze polega na sterowaniu, umieszczonymi przy obu wjazdach na wagę, sygnalizatorami świetlnymi. Związane z tym czynności osoby obsługującej wagę, ograniczone są tylko do wyrażenia zgody na wjazd pojazdu ze wskazanej strony wagi (przez przyciśnięcie odpowiedniego klawisza [LeftArrow] lub [RightArrow] na klawiaturze mikrokomputera). System automatycznie gasi zielone światło po wjeździe pojazdu na wagę, blokuje zapalenie zielonego światła w którymkolwiek kierunku, dopóki waga jest zajęta oraz nie pozwala na zapalenie zielonego światła z obu stron wagi jednocześnie.    
Strona główna | Usługi | Wagi | Przetworniki | Mierniki | Oprogramowanie | O nas | E-mail | Plan witryny
© 2000 Asysta-Pro, All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone