Wagi samochodowe

  Oferowana przez nas waga jest wagą pomostową, segmentową. Liczba stalowo-żelbetowych segmentów zależy od całkowitej długości pomostu (od 2 do 3). Pomost składa się z dwóch belek wzdłużnych o dużej sztywności, między którymi zamocowane są moduły pomostu. Moduły te posiadają włazy umożliwiające dostęp do elementów wagi. Prosta konstrukcja pomostu umożliwia szybki i sprawny montaż, bez potrzeby wykonywania kosztownych i uciążliwych fundamentów. Proponujemy wagi z następującymi pomostami:
Typ wagi Liczba modułów Długość pomostu
WN-2-50/10 2 10
WN-2-50/14 2 14
WN-3-60/18 3 18
WN-3-60/21 3 21

Pomost można zamontować nad powierzchnią jezdni (wersja najazdowa) lub w wykopie (wersja zagłębiona). Głębokość lub wysokość pomostu wagowego wynosi ok. 400 mm.
Pomost opiera się na cyfrowych przetwornikach tensometrycznych. Przetworniki są wykonane ze stali nierdzewnej w klasie IP 67, przez co mogą pracować w bardzo trudnych warunkach. Generowany przez przetworniki sygnał jest sygnałem cyfrowym. Sygnał taki jest odporny na zakłócenia zewnętrzne.
W tańszej wersja wagi, pomost jest oparty na przetwornikach analogowych. Przetworniki są wykonane ze stali nierdzewnej w klasie IP 67, przez co mogą pracować w bardzo trudnych warunkach.
Sygnał z przetworników jest przetwarzany w terminalu wagowym i wyświetlany na znajdującym się na jego ścianie czołowej wyświetlaczu. Wartość sygnału jest przesyłana do mikrokomputera. Konwersacja miedzy terminalem i mikrokomputerem odbywa się po łączu RS232C. W mikrokomputerze otrzymany sygnał, traktowany jako zważony ciężar, jest przetwarzany dalej przez oprogramowanie.
Oferujemy także wariant wagi bez komputera, drukarki i oprogramowania. Wartość obciążenia na wadze można wówczas odczytać na wyświetlaczu na ścianie czołowej terminala wagowego.
W zależności od potrzeb Zleceniodawcy, system może obsługiwać jedną lub więcej wag samochodowych (niekonieczne tego samego typu). Obsługa ta może być jedno- lub wielostanowiskowa.

System zapewnia:
 • obiektywność ważenia (uniemożliwia zafałszowanie wyniku pomiaru)
 • przyspieszenie obsługi pojazdów
 • automatyczne ważenie (eliminuje konieczność korzystania z wagowskazu)
 • automatyczne obliczanie wagi netto, brutto i tary
 • kontrolę poprawności załadunku towarów w opakowaniach standardowych (pakiety, worki itp.)
 • automatyczne obliczanie tary opakowań
 • śledzenie przepływu opakowań pomiędzy wagą a punktami skupu
 • kontrolę zakresu dostępu użytkownika, do funkcji systemu (poprzez system haseł)
 • archiwizację danych zebranych przez system
 • prowadzenie sprawozdawczości
 • generowanie wydruków (protokoły wagowe, zestawienia itp.)
 • możliwość współpracy z istniejącymi u Zleceniodawcy systemami informatycznymi (rozliczania dostawców, odbiorców, przyjęcia surowców itp.)
 • możliwość podłączenia do systemu urządzeń do automatycznego określania parametrów jakościowych przechodzących przez wagę towarów (wilgotnościomierze, itp.)

Charakterystyka wyposażenia dodatkowego:
Dodatkowy wyświetlacz wartości obciążenia znajdującego się na wadze jest sterowaną z mikrokomputera tablicą pikselową, umieszczoną wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia wagowego skierowaną tak aby wyświetlana wartość była widoczna z poza pomieszczenia. Tablica jest połączona z mikrokomputerem przez interfejs RS 232.
Komputerowe regulowanie ruchu pojazdów na wadze polega na sterowaniu, umieszczonymi przy obu wjazdach na wagę, sygnalizatorami świetlnymi. Związane z tym czynności osoby obsługującej wagę, ograniczone są tylko do wyrażenia zgody na wjazd pojazdu ze wskazanej strony wagi (przez przyciśnięcie odpowiedniego klawisza [LeftArrow] lub [RightArrow] na klawiaturze mikrokomputera). System automatycznie gasi zielone światło po wjeździe pojazdu na wagę, blokuje zapalenie zielonego światła w którymkolwiek kierunku, dopóki waga jest zajęta oraz nie pozwala na zapalenie zielonego światła z obu stron wagi jednocześnie.
Ważenie bezobsługowe polega na zastosowaniu pamięci dotykowych jako identyfikatorów pojazdów i kierowców. Zawarte w pamięci dotykowej informacje pozwalają na zrezygnowanie z wprowadzania ich z klawiatury. Przyłożenie pamięci dotykowej do czytnika inicjuje ważenie pojazdu.
   
Strona główna | Usługi | Wagi | Przetworniki | Mierniki | Oprogramowanie | O nas | E-mail | Plan witryny
© 2000 Asysta-Pro, All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone